Familieterapi

Familieterapi


Når en i familien er i vanskeligheder eller ikke trives, påvirker det ofte hele familien. Derfor kan det være godt at gå i familieterapi, og sammen finde løsninger, som hjælper jeres familie med, at være den familie I ønsker

Familieterapi
Familieterapi er en terapiform, hvor alle eller flere personer i en familie mødes. Formålet med familieterapi, er ofte at løse indbyrdes problematikker i familien. Det kan være problemer i forhold til, at en i familien har en adfærd, som han eller hun er ked af, og som påvirker familien som helhed. Det kan være en i familien har en psykisk sygdom, alkohol fylder for meget i familien, et barn der har fået en diagnose, eller har en adfærd som skaber problemer for ham/hende - og eller familien.

Det kan også være en familie i krise efter et dødsfald, alvorlig sygdom, skilsmisser eller det at få en sammenbragt familie til at fungerer bedre.


I familieterapi har alle en stemme - er lige vigtige - alle har taletid.

Det er aldrig formålet at finde "synderen" eller pege fingre af hinanden. Formål er at skabe bedre forståelse for hinanden, og se de positive intentioner bag handlingerne - skabe muligheder for bedre trivsel for alle i familien og mindske konfliktniveauet.


Børn i alle aldre kan deltage i Familieterapi.


Alt efter hvilken problematik i kommer med, vil jeg arbejde Narrativt eller efter den Kognitiv Adfærdsterapeutiske metode.


Den kognitive Familieterapi:

Den kognitive Familieterapi bygger på en tanke om, at familien er et system, som gensidigt påvirker hinanden. Når en i familien har et problem, påvirker det resten af familien, Familier skabes og påvirkes gensidigt. 


I den Kognitive metode vil vi, som udgangspunkt arbejde med at udforme en problem- målliste, som udgangspunkt for hvad vi skal arbejde henimod. Hvordan ønsker I jeres familie skal være sammen m.v.

Vi vil arbejde med, hvordan I gensidigt påvirker hinanden. Arbejde med hvordan tanker - følelser - handlinger/adfærd - kropslige fornemmelser påvirker hinanden.

Vi vil arbejde med forskellige redskaber, som kædeanalyse for at komme tættere på det I ønsker for jeres familie.

Vi vil ved hver samtale, i samarbejde beslutte hvad vi skal arbejde med, og I vil både som individer og familie, få små ting I skal være opmærksomme på, eller afprøve til den næste samtale.


Den Narrative metode:

Narrativ Familieterapi er interesseret i fortællinger. Vi mennesker har mange forskellige fortællinger om os selv og vores liv, der er ofte nogle historier, som bliver den dominerende fortællingen om os. I denne tilgang interesserer man sig for de alternative fortællinger, intentionerne bag vores handlinger, hvad vi er optaget af i livet, samt hvilke værdier vi er drevet af.

En fortælling om en person, kan aldrig indeholde alt, hvad der er at sige om personen.


En central betragtning, er at det er problemet der er problemet, og ikke personen der er problemet. Dette gør det muligt at fjerne sig fra problemet og skaber nye handlemuligheder, og anskue det fra nye vinkler.


Kort sagt handler det om, at gøre personen (gen)interesseret i sit eget liv.
I familieterapi har alle en stemme - er lige vigtige - alle har taletid. Det er aldrig formålet at finde "synderen" eller pege fingre af hinanden. Formål at skabe bedre forståels for hinanden, se de positive intentioner bag handlingerne - skabe muligheder for bedre trivsel for alle i familien og mindske konfliktniveauet.
Familieterapi kan hjælpe til..


  • Øge kommunikationen i familien
  • Blive mere klar på hvordan i gensidigt påvirker hinanden i jeres familie
  • Blive klar på jeres styrker og værdier
  • Blive bedre til at håndtere problemer
  • Få mere forståelse og viden om hinanden
  • Få redskaber til at håndtere forandringer i familien
  • Redskaber til at få en sammenbragt familie til at nærmes
  • Få hjælp til at forstå og leve med alvorlig sygdom i familien
  • Få redskaber til at håndterer og forstå indvirkning på familien, ved. eks psykisk sygdom i familien både hos børn og voksne

Familieterapi kan hjælpe hvis:Der er store forandringer

i familien


Hvis der er et højt

konfliktniveau


Der konstateres alvorlig

sygdom i familien


Der er opstået relationelle

vanskeligheder mellem

nogen i familien


Og alt muligt andet som

påvirker familiens trivsel