Individuel Terapi

Individuel Terapi


Er terapi noget for mig? Terapi er for alle så det korte svar er ja.

Hvorfor gå i terapi?Der kan være mange årsager til at man opsøger en terapeut.

Psykoterapi handler om at hjælpe mennesker ud af livets vanskelige perioder, og er en vej til at komme videre, når livet gør ondt eller synes meningsløst.


Psykoterapi kan bruges i mange henseender, her følger et par eksempler:


 • Måske går Du rundt og er trist, og har en følelse at sidde fast?
 • Du står over for nogle store beslutninger eller udfordringer, hvor det ville være til gavn for Dig, at tale om Dine muligheder med en terapeut?
 • Du kæmper måske med angst, stress eller føler dig deprimeret?
 • Måske føler du dig ikke god nok, har lavt selvværd og føler dig mindre værd end andre?


I det hele taget kan psykoterapi bruges i enhver situation, hvor Du ønsker at ændre noget, hvor du ønsker at lære dig selv bedre at kende, eller hvor Du ønsker at få nogle værktøjer til at håndtere vanskelige situationer.


Det er en samtaleform, hvor man anvender psykologiske metoder. Der igennem opnår Du større bevidsthed om dig selv, Dine følelser, handlemønstre og den måde Du møder andre. 


Psykoterapi er kort sagt for alle.


Book en gratis uforpligtende kort samtale for at se, om jeg er den rette samtalepartner for Dig.


Hvornår har du sidst givet din mentale sundhed et eftersyn? 

Hvad er Kognitiv terapi?

Kognitiv terapi er en veldokumenteret og anerkendte behandlingsform både herhjemme og internationalt. Kognitiv terapi er målrettet, anvendelig og tager udgangspunkt i en eller flere konkrete problemstillinger, du har her og nu. Det er ofte en kortidsterapi, som sigter på at man gennem terapien får redskaber, så man selv bliver istand til at forstå og arbejde med sine problemer.


Centralt i den kognitive metode er, at man bliver i stand til at forstå hvordan ens tanker, følelser, kropslige fornemmelser og handlinger hænger sammen og påvirker hinanden. 

Grundtanken inden for kognitiv adfærdsterapi, er at vi ikke plages af tingene som de er, men af den måde vi opfatter dem på. Det er med andre ord ikke den pågældende begivenhed eller situation, der afgør, hvordan vi har det, men i stedet måden vi fortolker og tænker om den givne situation.


I den Kognitive metode vil vi, som udgangspunkt arbejde med at udforme en problem- målliste som udgangspunkt for hvad vi skal arbejde hen imod. Vi har fokus på strategier, som lærer dig at forholde dig anderledes til dine tanker og adfærd og det har rigtig god effekt i forhold til dine symptomer og svære følelser. Vi vil ved hver samtale beslutte hvad der skal arbejdes med.

Der er fokus på samarbejde, psykoedukation, redskaber og hjemmeopgaver.Hvad er den Narrative metode:

Narrativ terapi er interesseret i fortællinger. Vi mennesker har mange forskellige fortællinger om os selv og vores liv, der er ofte nogle historier, som bliver den dominerende fortællingen om os. I denne tilgang

interesserer man sig for de alternative fortællinger, intentionerne bag vores handlinger, hvad vi er optaget af i livet, samt hvilke værdier vi er drevet af.

En fortælling om en person kan aldrig indeholde alt, hvad der er at sige om personen.


En central betragtning er, at det er problemet der er problemet, og ikke personen der er problemet. Dette gør det muligt at fjerne sig fra problemet og skaber nye handlemuligheder og anskue det fra nye vinkler.


Kort sagt handler det om at gøre personen ( gen) interesseret i sit eget liv.

 


Individuel terapi

Kan hjælpe dig hvis du slås med nogen af følgende ting:

 • Lavt selvværd
 • Angst
 • Stress
 • Depression, tristhed
 • Misbrug/afhængighed, herunder medafhængighed og det at være pårørende både børn og voksne,
 • Konflikter,
 • Identitetsproblemer,
 • Sorg
 • Vrede m.v

Er terapi noget for mig?

Terapi er for alle der ønsker

at lære sig selv bedre at

kende, ønsker ændringer i

sit liv eller har problemer de

har brug for redskaber til at

løse.