Familieterapi

Familieterapi


Når en i familien er i vanskeligheder eller ikke trives, påvirker det ofte hele familien. Derfor kan det være godt at gå i familieterapi, og sammen finde løsninger, som hjælper jeres familie med, at være den familie I ønsker

Familieterapi




Familieterapi er en terapiform, hvor alle eller flere personer i en familie mødes. Formålet med familieterapi, er ofte at løse indbyrdes problematikker i familien. Det kan være problemer i forhold til, at en i familien har en adfærd, som han eller hun er ked af, og som påvirker familien som helhed. Det kan være en i familien har en psykisk sygdom, alkohol fylder for meget i familien, et barn der har fået en diagnose, eller har en adfærd som skaber problemer for ham/hende - og eller familien.

Det kan også være en familie i krise efter et dødsfald, alvorlig sygdom, skilsmisser eller det at få en sammenbragt familie til at fungerer bedre.


I familieterapi har alle en stemme - er lige vigtige - alle har taletid.

Det er aldrig formålet at finde "synderen" eller pege fingre af hinanden. Formål er at skabe bedre forståelse for hinanden, og se de positive intentioner bag handlingerne - skabe muligheder for bedre trivsel for alle i familien og mindske konfliktniveauet.


Børn i alle aldre kan deltage i Familieterapi.

Familieterapi kan hjælpe til..


  • Øge kommunikationen i familien
  • Blive mere klar på hvordan i gensidigt påvirker hinanden i jeres familie
  • Blive klar på jeres styrker og værdier
  • Blive bedre til at håndtere problemer
  • Få mere forståelse og viden om hinanden
  • Få redskaber til at håndtere forandringer i familien
  • Redskaber til at få en sammenbragt familie til at nærmes
  • Få hjælp til at forstå og leve med alvorlig sygdom i familien
  • Få redskaber til at håndterer og forstå indvirkning på familien, ved. eks psykisk sygdom i familien både hos børn og voksne

Familieterapi kan hjælpe hvis:



Der er store forandringer

i familien


Hvis der er et højt

konfliktniveau


Der konstateres alvorlig

sygdom i familien


Der er opstået relationelle

vanskeligheder mellem

nogen i familien


Og alt muligt andet som

påvirker familiens trivsel