PAS Rådgivning

PAS Rådgivning


PAS er en forkortelse for Post Adoption Services og er den internationale betegnelse for vejledning, støtte og rådgivning til adoptivfamilien.

PAS RådgivningJeg er tilknyttet ankestyrelsen som PAS konsulent, til at støtte og rådgive forældre, der adopterer et barn, samt rådgive voksen adopterede og til at undervise fagpersoner i  adoptionsspecifikke opmærksomhedspunkter.


PAS er en international betegnelse for de forskellige former for vejledning, støtte og rådgivning, der er til adoptivfamilier og adopterede før og efter adoption. Du søger på ankestyrelsens hjemmeside, hvor du kan læse mere om de forskellige muligheder og ansøge om timer.Jeg tilbyder i den forbindelse følgende:


  • Rådgivning til voksen adopterede
  • Matching samtaler (ved barn i forslag)
  • Rådgivning til adoptivfamilier
  • Obligatorisk PAS-rådgivning ved hjemtagelse af et barn (fase 4)
  • Undervisning til fagpersoner (aftalen indgås med Ankestyrrelsen, men der et muligt at ønske en specifik underviser).


Du skal medbringe din ansøgning og bevilling til første samtale samt at oplyse, hvor mange timer du evt. har brugt hos anden rådgiver. Vær opmærksom på, at der er en egenbetaling på 100 kr. bortset fra når du modtager obligatoriske- og matching samtalerne, som er gratis.


Såfremt du ikke har en bevilling, er det muligt at ansøge gennem Ankestyrelsen. Se nedenstående link.PAS Rådgivning


  • Rådgivning til voksen adopterede


  • Matching samtaler (ved barn i forslag)


  • Rådgivning til adoptivfamilier


  • Obligatorisk PAS-rådgivning ved hjemtagelse af et barn (fase 4)


  • Undervisning til fagpersoner (aftalen indgås med Ankestyrrelsen, men der et muligt at ønske en specifik underviser).


unsplash