Supervision/Undervisning

Supervision


Supervision er et rum for fordybelse og refleksion, hvor der er mulighed for at udvikle sin praksis og skabe nye perspektiver sammen.

Supervision
Supervision er et rum for fordybelse og reflektson. Det er med til at holde fagligheden høj, skabe nye perspektiver, give ny energi i arbejdet, og med til at højne det kollegiale fællesskab.


Supervision er med til at holde os fagligt skarpe, og til at man hele tiden bliver klogere på egen praksis. Når vi arbejder med mennesker, bliver vi konstant påvirket, at de relationer vi befinder os i. De forandrer os både professionelt og personligt over tid. Mennesker bliver aldrig færdige med at udvikle sig, og supervisionsrummet kan være et godt sted at drøfte faglige dilemmaer og udfordringer, og være med til at sikre trivsel hos såvel individet og personalegruppen. Det er vigtigt at have et godt refleksionsrum, når man arbejde med mennesker, da dette kan være med til at forebygge udbrændthed.


Jeg arbejder med flere forskellige metoder, i min faglige tilgang trækker jeg på den kognitive adfærdsterapi, det narrativ samt det neuroaffektive.

Jeg er uddannet supervisor ved Peter Kofoed inden for det neuroaffektive og indrager både et neuroaffektivt og kropsopmærksomheds-fokus i supervisionsrummet.


Supervision har altid et sigte på, at styrke og fremme styrker og ressourcer hos supervisanten.


Jeg tilbyder både individuel- og gruppesupervision - kontakt mig for en uforpligtende samtale.
.Supervision


I supervisionen er vi sammen optaget af at:


  • Understøtter faglig udvikling og kvaliteten af Din/Jeres kerneydelse.
  • At skabe et anerkendende og støttende arbejdsklima.
  • Give større indsigt i Dig og Din professionelle identitet.
  • Udbygge læring og ideer
  • Hjælpe til at se nye muligheder eller få øje på sider du endnu ikke havde blik for.
  • Være med til at forebygge udbrændthed og stress.
  • Skabe et trygt rum for fordybelse og refleksion.

Supervision individuel eller gruppeSupervision kan have

forskellige vinkler:


Sagssupervision - som

tager udgangspunkt i en

konkret sag vi sammen

folder ud


Metodesupervision - som

har fokus på konkrete metoder

I bruger i hverdagen


Teamsupervision - som har

fokus på samspillet i Jeres

team. 

Formålet er at styrke jeres

samarbejde og faglige

kompetencer


Der kan også forekomme

undervisning efter aftale i

forhold til specifikke ønsker